บทความ
ความหมายของตัวเลขแต่ละคู่ ในเบอร์มือถือค่ะ
บทความโดย   
S3300
ร้านพัชมณ เบอร์มงคล
เบอร์มงคล เบอร์สวย เลขศาสตร์ 0845696556,0842456554

การจับคู่ ความหมายตัวเลขในเบอร์มือถือ เราสามารถจับคู่ได้ทั้งหมด 6 คู่ จาก 7 ตัว (ไม่นับรวม 3ตัวแรกนะค่ะ)

วิธีการจับคู่ในเบอร์มือถือ

0xx - a b c d e f g

1. การวิเคราะห์ความหมายของเบอร์มือถือจะวิเคราะห์เฉพาะเลข 7 ตัวหลัง ไม่วิเคราะห์เลขสามตัวหน้า

2. โดยเลข 7 ตัวหลังจะแบ่งเป็นคู่ได้ 6 คู่ คือ คู่ที่ 1 AB คู่ที่ 2 BC คู่ที่ 3 CD คู่ที่ 4 DE คู่ที่ 5 EF คู่ที่ 6 FG

3. แต่ล่ะคู่จะมีความสำคัญแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ทั้งความหมายและตำแหน่งของตัวเลขแต่ล่ะคู่แล้ว จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ โดยผลรวมทั้งหมดของตัวเลขทั้งสิบตัวไม่มีผลในการวิเคราะห์หรือวางเบอร์มือถือ (กรณีที่ไม่ใช่ศาสตร์ผลรวมในเบอร์มือถือนะค่ะ)

ตัวอย่างการวิเคราะห์เลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

0xx - a b c d e f g

AB หมายถึง ลักษณะภายนอกของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเบอร์นั้นๆ ที่ผู้พบเห็นสามารถสัมผัสได้ เช่น กิริยามารยาท ท่าทาง การพูดจา ความประทับใจต่อผู้คนในยามแรกเห็น แต่ถ้าเลขคู่นี้เสีย ภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของผู้พบเห็นก็จะติดลบเช่นกัน

ดังนั้นเลขคู่ AB จึงมีความสำคัญมากทีเดียว

BC CD DE EF

สามารถบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณค่ะ

FG หมายถึง ตำแหน่งตัวตน หรือนิสัยที่แท้จริงของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเบอร์นั้นๆ เช่น จิตใจ สภาวะอารมณ์ และภาวะการตัดสินใจ ถ้าต้องการเปลี่ยนนิสัย และพฤติกรรมจากภายในจิตใจ สามารถกำหนดได้ที่เลขคู่นี้ค่ะ

 2,413 view 15 เม.ย. 2560 13:36:53