บทความ
เลขตัองห้ามเป็นเลขอันตราย!!!
บทความโดย   
S3300
ร้านพัชมณ เบอร์มงคล
เบอร์มงคล เบอร์สวย เลขศาสตร์ 0845696556,0842456554

ห้ามมีเลขต้องห้ามในเบอร์มือถือของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะใช้เบอร์ดี เพราะถ้ามีเลขต้องห้าม ความหมายจากดี ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเลวร้ายไปในทันที

ตัวเลขต้องห้ามที่ควรหลีกเลี่ยง

0 = ไวรัส เชื้อโรค

11 = ชีวิตขึ้นเร็ว ลงเร็ว

12 = มักมีการทะเลาะเบาะแว้ง

13 = อาถรรพ์ อุบัติเหตุ

18 = ถูกหักหลัง ทำคุณคนไม่ขึ้น

27 = หนี้สิน

34 = ศัตรูเกิดเพราะปาก

37 = เลขแห่งอุปสรรค และอุบัติเหตุ

38 = อารมณ์ร้อน ประมาท

48 = โกหกเก่ง

57 = ทะเลาะ โต้เถียง

67 = สูญเสียทุกอย่าง เลขนึ้อันตรายมากๆ ไม่จากเป็รก็จากตาย ทั้งความรัก และทรัพย์สิน

68 = ลุ่มหลง มัวเมา

 1,378 view 22 เม.ย. 2560 12:50:36