สมัครเป็นผู้ขายเบอร์

มีหลายเบอร์ให้คั่นด้วย comma (,) ตัวอย่าง: 08xxxxxxxx,06xxxxxxxx