ตรวจสอบพัสดุ 5 วันย้อนหลัง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
วัชรินทร์ PT90000099487MT 0xx-162-5642
สด Kerry 0xx-635-6295
สด Kerry 0xx-142-9151
คุณธนัญญา J&T821177867462 0xx-926-3654
หนิง จัดส่งโดยตรง 0xx-992-6359
คุณ นวคุณ (Kerry) จัดส่งโดยตรง 0xx-664-9624
นฤชา FX_TH20071N8TBR2H 0xx-965-2945
คุณสุภาวดี ED053612441TH 0xx-228-7146
คุณเมธืนี PICR000032006K3 0xx-914-6235
คุณนิศากร รับหน้าร้าน 0xx-886-4789
คุณวุฒิกร TPU000069034M5 0xx-256-9359
ตวงรัตน์ จัดส่งโดยตรง 0xx-451-9692
คุณสุรีย์พร TPU000069041WQ 0xx-896-2599
คุณแพม TPLU0000690297F 0xx-239-6424
คุณวรงค์วิบูล TPLU000069057W3 0xx-568-6545
คุณวรงค์วิบูล TPLU000069057W3 0xx-689-9963
คุณฐาปน TPU0000690345M5 0xx-396-4914
คุณ จิดาภา จัดส่งโดยตรง 0xx-878-5456
สด Kerry 0xx-287-4535
ทราย จัดส่งโดยตรง 0xx-619-6154
ธันย์ชนก Smls00003197244 0xx-629-2326
ธันย์ชนก Smls00003197244 0xx-629-2391
ถนอมจิต 821176951814 0xx-645-1453
mm aa 0xx-641-9745
ii uu 0xx-226-4536
22 33 0xx-239-5856
วีรินทร์พิมล EH146350093TH 0xx-982-9151
คุณวรงค์วิบูล ems 0xx-568-6545
ฐาปน ems 0xx-396-4914
คุณฐาปน ธีระเดชพิทักษ์ RVCR000016297LK 0xx-249-7459
สิทธิ Ed015790438th 0xx-645-3944
สิทธิพล Ed015790424th 0xx-893-9956
อารีรัตน์ พี่โบว์ส่ง 0xx-891-5165
ป๋าโอ ED612383309TH 0xx-392-6292
K.ประภาส ED612383272TH 0xx-989-6366
K.กนกพร ED612383290TH 0xx-694-9553
K.กชกร ED612383286TH 0xx-896-6299
K.ไอรษา ED612382921TH 0xx-269-6442
คุณฤทัยชนก (คุณดวง) TH01391N8J677G 0xx-516-4924
ศิวัจน์ OB200255686TH 0xx-426-4656
สาย จัดส่งโดยตรง 0xx-159-8295
sky จัดส่งโดยตรง 0xx-993-9666
yumi จัดส่งโดยตรง 0xx-494-4928
k จัดส่งโดยตรง 0xx-153-9553
สด Kerry 0xx-694-4635
สด รับที่บ้าน 0xx-641-9655
สด Kerry 0xx-492-8919
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
คุณ ปพิชญ์สรา (Kerry) จัดส่งโดยตรง 0xx-142-3915
นัดรับฟิวเจอร์ นัดรับ 0xx-982-4514
คุณเม EG939453770TH 0xx-455-9915
ธนวิชญ์ EG939453766TH 0xx-555-9566
พิชญ์ ED014747447TH 0xx-863-9654
จิราภรณ์ ED014747455TH 0xx-565-9822
คุณพิทักษ์ KEX10207720678 0xx-987-9553
คุณ เป๊ก รับหน้าร้าน 0xx-829-6464
คุณวุฒิกร ems 0xx-256-9359
คุณเอ เคอรี่24/7/64 0xx-158-2899
คุณเอ เคอรี่24/7/64 0xx-668-5699
K.ภา ED026084422TH 0xx-193-2419
ปิยะวัฒน์ Eg586385233th 0xx-965-5264
คุณเพียงภมร​ ems 0xx-868-6997
คุณอาแอเสาะ ems 0xx-942-3698
คุณกฤตยากร ED021881495TH 0xx-635-6264
คุณเพียงภมร​ ED021881504TH 0xx-868-6997
คุณกัณณัฏฐ์ ED021881518TH 0xx-693-6559
คุณอาแอเสาะ ED021881525TH 0xx-942-3698
นันทิยา OB210734488TH 0xx-682-3655
เดี๋ยวมันก็ผ่าน ไป J&T 0xx-923-5429
คุณวิรัชนา จีนะ TH20011N74HB3D 0xx-987-1462
นัน จัดส่งโดยตรง 0xx-391-9954
คุณณัฏฐนิตย์ แก้วบัณฑิต TH01211N6TX00B 0xx-614-4924
ภาสิรี EF388867547TH 0xx-362-4292
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-159-6662
ดนิตา จัดส่งโดยตรง 0xx-164-6292
ดนิตา จัดส่งโดยตรง 0xx-162-6294
ดนิตา จัดส่งโดยตรง 0xx-191-9262
ดนิตา จัดส่งโดยตรง 0xx-141-4299
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-196-3264
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-126-5999
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-124-6999
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-126-4999
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-124-5999
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-195-6616
ดนิตา จัดส่งโดยตรง 0xx-191-9442
ลัคกี้ จัดส่งโดยตรง 0xx-195-6356
ดนิตา จัดส่งโดยตรง 0xx-191-9244
คุณจักริน TH27151N6NWY8A 0xx-987-1498
แม่กวาง EH358317909TH 0xx-364-9798
The sim RBCG0000286576F 0xx-623-9254
ศักดิ์สิทธิ์ ไปรับที่ศูนย์dtac 0xx-925-3651
แก้วมณี แขขุนทด 821172326844 0xx-356-1963
วิรวรรณ Eg586385220th 0xx-925-3974
คุณนิธิดล TH01491N6R697H 0xx-159-2636
คุณกังจิรา จัดส่งโดยตรง 0xx-623-6265
กัญญาภัค แก่นบุญ TH22031N6PJA5L 0xx-302-5546
จุรีภรณ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-632-5546
คุณ วงศกร จัดส่งโดยตรง 0xx-149-5549
พิสิษฐ์ 821172153244 0xx-641-9895
ทัชชา Rcrk0002668654 0xx-239-6535
กรวรรณ Eg586385216th 0xx-169-6425
สุพฤฒิ CITY011340226 0xx-919-9519
The sim เคอรี่23/7/64 0xx-952-6245
Lee จัดส่งโดยตรง 0xx-142-6951
คุณจินตนา EMS 0xx-249-3645
PhuenG จัดส่งโดยตรง 0xx-829-2285
คุณชนัน EMS 0xx-497-9822
คุณอาทิตย์ EMS 0xx-463-5998
พี่พัด เซนพระราม3 นัดรับ 0xx-639-1959
คุณณัฐชาพันธ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-982-4426
คุณกิตติมา EH855156517TH 0xx-426-5419
คุณสิทธิ ออกซิมใหม่ 0xx-874-5965
บุหงา พี่โบว์ส่ง 0xx-919-9415
คุณสิทธิ จัดส่งโดยตรง 0xx-952-6356
คุณกรองแก้ว อินทร์แสง TH01161N1H9D0B 0xx-993-5451
พิชญา Eg586385193th 0xx-629-4494
ชลทิชา Eg586385180Th 0xx-652-6932
Rainy จัดส่งโดยตรง 0xx-616-6651
66 aa 0xx-978-2956
66 66 0xx-539-6356
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
คุณ ชนม์ธนัช ED015880615TH 0xx-461-5459
คุณแท้ รับหน้าร้าน 0xx-156-5995
พรนิดา ED014751407TH 0xx-874-6554
พัชร์ลิตา ED014751398TH 0xx-597-9164
อดิสร Eg586385176tH 0xx-459-2529
กฤตยาภร ems 0xx-635-6264
สุวิชชา EJ253606574TH 0xx-163-9635
คุณแพท TH22041N3ZYF1A 0xx-241-1556
สุไลดา บิลเส็ม TH71111N3ZRY2E 0xx-428-4195
สิริภัทร สิริธนวินทร์ TH37011N3YNH9N 0xx-591-1536
กุลฉัตร EG939453752TH 0xx-599-3916
คุณรรรรอง จัดส่งโดยตรง 0xx-889-5654
คุณณัฐทิชา TH01131N3NPY7A 0xx-416-8965
คุณชินชา EwxxxxxxxTH 0xx-949-4156
คุณรสรินทร์ ผูกพันธ์ TH01201N37ZZ8A 0xx-669-1561
art ED912299015TH 0xx-398-9945
คุณชนม ems 0xx-169-2954
คุณมะปราง ED912298983TH 0xx-156-3536
คุณชนม์วรินทร์ ED912299003TH 0xx-169-2954
คุณธนัท ED912298997TH 0xx-391-4699
เอก TH9885555 0xx-169-9168
พระวีระพงษ์ ไปรับที่ศูนย์ทรู 0xx-996-2615
พระวีระพงษ์ ไปรับที่ศูนย์ทรู 0xx-996-4593
มะลิรัตน์ ไปรับที่ศูนย์ดีแทค 0xx-782-5154
คุณ กฤษดา จัดส่งโดยตรง 0xx-546-4645
Kwanchaya EH311133947TH 0xx-254-6324
Kwanchaya EH311133947TH 0xx-145-2561
คุณสุจินต์ SCG120379498466 0xx-252-2245
คุณพงศ์ EMS 0xx-959-7465
คุณสมหมาย EH855150412TH 0xx-791-5442
คุณภาคิน เคอรี่22/7/64 0xx-246-4652
คุณกิตติ์พิพัฒน์ Ed971545805th 0xx-469-7895
จิระพงษ์ EJ253606614TH 0xx-695-1615
วาสนา EJ253606659TH 0xx-692-9895
ฉัตรชัย Eg586385162th 0xx-294-2925
ซันนี่ CITY011340218 0xx-963-2953
คุณวีรินทร์ จัดส่งโดยตรง 0xx-652-2915
คุณศิริ จัดส่งโดยตรง 0xx-782-4964
ปริยานุช Eg586385159th 0xx-251-5364
คุณราเชน จิรพัฒิพร ED733757273TH 0xx-635-1936
หลี่ จัดส่งโดยตรง 0xx-945-9795
แนท จัดส่งโดยตรง 0xx-793-6995
สมพร Eg586385145th 0xx-952-4749
ชญาภา มาจังหรีด รับหน้าร้าน 0xx-897-9414
คุณวิรุณ เคอรี่22/7/64 0xx-251-9989
คุณภัทรธีราภรณ์ SCG120379498455 0xx-532-8998
K. จิตนาถ RSKK000021037B5 0xx-392-4953
คุณโอ๊ค นัดรับ 0xx-161-5665
กนกวรรณ Eg586385131tH 0xx-142-5636
นันทวัน ลค ตุ้กตา EMS 0xx-826-9264
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
คุณออม นัดรับ 0xx-999-9956
อัจฉราภรณ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-396-5665
K.ธนัญญา ED026082015TH 0xx-959-9622
K.ปวิตต ED026082024TH 0xx-359-3536
คุณเกรียงศักดิ์ ED979976390TH 0xx-923-6516
คุณชนันษ์สรณ์ ED932806781TH 0xx-289-7856
อาท ems 0xx-398-9945
ฐาปนี ส. จัดส่งโดยตรง 0xx-149-9663
อนงนาฏ จ. จัดส่งโดยตรง 0xx-796-3614
กัญญรัชต์ น. จัดส่งโดยตรง 0xx-953-9287
สุรชัย ช. EI474767728TH 0xx-169-6453
ส้ม จัดส่งโดยตรง 0xx-448-8990
Line EG939253256TH 0xx-414-3939
สุรเชษ EG939253243TH 0xx-592-4554
ประภาภรณ์ สิงห์เล็ก TH19041N03JV7G 0xx-981-5463
D ออกซิมใหม่ 0xx-254-9956
อานน ขอนแก่น Th14456240/0 0xx-915-5556
ขอนแก่น อานน Th6447833114 0xx-926-9666
00 00 0xx-924-2824
00 00 0xx-269-3544
บริษัท ทีเอ็นพี สมาร์ท โฮม กรุ๊ปจำกัด OB200255329TH 0xx-562-4478
บริษัท ทีเอ็นพี สมาร์ท โฮม กรุ๊ปจำกัด OB200255329TH 0xx-695-9247
บริษัท ทีเอ็นพี สมาร์ท โฮม กรุ๊ปจำกัด OB200255329TH 0xx-949-7424
บริษัท ทีเอ็นพี สมาร์ท โฮม กรุ๊ปจำกัด OB200255329TH 0xx-996-9742
บริษัท ทีเอ็นพี สมาร์ท โฮม กรุ๊ปจำกัด OB200255329TH 0xx-232-9742
บริษัท ทีเอ็นพี สมาร์ท โฮม กรุ๊ปจำกัด OB200255329TH 0xx-941-6247
บริษัท ทีเอ็นพี สมาร์ท โฮม กรุ๊ปจำกัด OB200255329TH 0xx-236-5974
คีรยา OB200234686TH 0xx-529-9369
มาซาโกะ OB200234672TH 0xx-546-5263
ปิยะพล OB200234669TH 0xx-656-5255
คุณหนุ่ม นัดรับ 0xx-451-5555
คุณนวพร ED910290372TH 0xx-649-5499
คุณ ธัญลักษณ์ CRAT000038566yf 0xx-936-5168
sold รับหน้าร้าน 0xx-459-4636
toon จัดส่งโดยตรง 0xx-145-9989
คุณจินตนา EMS 0xx-429-5145
คุณกาญจน์ EMS 0xx-782-8914
คุณวาสิฏฐี EH855148762TH 0xx-362-4626
คุณพิมพ์พรรณ EH855148759TH 0xx-365-1916
คุณพรธนาตย์ EH511331611TH 0xx-246-9656
aa ems 0xx-156-3536
สันติ EF388867493TH 0xx-445-9959
จิตตมาศ EF388867516TH 0xx-624-5363
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-196-5622
คุณมาย Linemanเพลินจิต 0xx-469-5924
คุณนาวิน ED021833061TH 0xx-195-6999
คุณสรัญญา ED021833089TH 0xx-693-2329
คุณสุวรรณา ED021833075TH 0xx-493-2856
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-162-4494
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-151-6566
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-169-6399
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-195-3591
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-171-6556
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-364-9514
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-365-4995
bd จัดส่งโดยตรง 0xx-363-6959
คุณบุญชัย EwxxxxxxxTH 0xx-656-3665
ตฝคุณชุติกาญจน์ Ed971594854th 0xx-369-1664
คุณพัชร์วลัย ED910943600TH 0xx-429-9536
คุณธิติพัฒน์ Ed971594845th 0xx-915-4565
ณัฐศักดิ์ ดีหา RVCR000015725MQ 0xx-874-1516
สุณี ตันธุวปฐม RVCR000015723CB 0xx-247-9415
คุณสุวรรณา ems 0xx-493-2856
คุณสรัญญา ems 0xx-693-2329
พระสมเกียรติ ไปรับที่ศูนย์ทรู 0xx-992-6993
ลลิตา TH5885203293 0xx-995-6524
ปาลิตา Kaol000045648zq 0xx-164-1945
เปลี้ยว จัดส่งโดยตรง 0xx-616-6497
เปลี้ยว จัดส่งโดยตรง 0xx-964-1962
ณัฐวุฒิ ปทุมธานี 0xx-919-1599
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 แชร์
ชื่อลูกค้า หมายเลขพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ขาย
คุณ วรวรรณ ED015838966TH 0xx-569-1959
ณวันสรณ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-454-5535
ทราย ED999264606TH 0xx-953-6236
คุณวรรณ สมุทรปราการ EF213534698TH 0xx-359-7892
ยุทธนา แสงศิริ จัดส่งโดยตรง 0xx-959-3561
เสาวณีย์ ร. ED147009861TH 0xx-196-1498
ดิ จัดส่งโดยตรง 0xx-395-6295
Cc เคอรี่21/7/64 0xx-619-6491
00 00 0xx-539-8556
00 00 0xx-669-3245
00 00 0xx-529-9156
00 00 0xx-228-7954
00 00 0xx-563-9479
00 00 0xx-236-3566
00 00 0xx-529-1954
00 00 0xx-529-3559
00 00 0xx-595-1682
00 00 0xx-995-6391
ศิริวรรณ EF388867459TH 0xx-649-5563
ชิดพันธ์ EF388867502TH 0xx-287-9566
พนัชกร บ. RMPB000031137AM 0xx-794-1642
พิมลพร eh374362314th 0xx-871-7944
เอนก ยอดยิ่งครับ TH01081MWBZE1A 0xx-251-7199
เอนก ยอดยิ่งครับ TH01081MWBZE1A 0xx-993-6988
เอนก ยอดยิ่งครับ TH01081MWBZE1A 0xx-559-3988
เอนก ยอดยิ่งครับ TH01081MWBZE1A 0xx-652-2698
เบ๊เบ้ น่ารัก eh311133933th 0xx-295-4168
Rachaien Sengthaweew eh311133916th 0xx-296-5941
คุณแป้ง 7110089318262 0xx-991-5365
เอ รับที่ทรู 0xx-693-9241
WinNumber 0xx-956-9362
กริยาวงศ์ นพวัชร์ทนันท์ TH01361MVZR37A 0xx-368-9236
คุณธิราภรณ์ ED910279730TH 0xx-235-5659
คุณกชณิภา ED910279726TH 0xx-925-6924
คุณกชณิภา ems 0xx-925-6924
หลวงพ่อ จัดส่งโดยตรง 0xx-939-8995
สปรียา Eg586385128th 0xx-235-4659
ดนิตา ธรรมาวิจิตร TH01461MVPUM5B 0xx-914-1292
ไพสิษฐ์ EG939453735TH 0xx-555-6364
พงษ์นฤทธิ์ Kerry 0xx-151-5359
K.หยก นัดรับ 0xx-423-9641
สด Kerry 0xx-692-4156
Bdd Kerry 0xx-246-3549
สด Kerry 0xx-424-6539
คุณชญานุช เคอรี่20/7/64 0xx-692-8715
สด Kerry 0xx-265-6544
สด Kerry 0xx-193-9195
สด Kerry 0xx-982-9656
Bdd Kerry 0xx-693-5564
สด Kerry 0xx-879-4154
Talad Kerry 0xx-639-1655
สด 0xx-946-3642
สด Kerry 0xx-982-6519
คุณฐาปน KEX10202747435 0xx-249-7456
Page Kerry 0xx-442-6961
สด Kerry 0xx-424-2595
Bdd Kerry 0xx-659-2453
ธเนต Ed794098985th 0xx-994-6944
ออนนี่ จัดส่งโดยตรง 0xx-915-6462
คีรยา ไปรับที่ศูนย์ทรู 0xx-871-9549
จุฬาลักษณ์ ems 0xx-269-9469
หล่น จัดส่งโดยตรง 0xx-969-3615
นภัสสร แกมเบ่อร์ TH01481MUVDN6A 0xx-649-9288
ศรจัง สุนทรธนกูล TH27211MUTXV8E 0xx-642-4617
กัญญภัทร 821159561272 0xx-429-5414
อัญชลี กทม (เบอร์เด็ด) ed030038424th 0xx-326-9459
คุณณัฐวุฒิ ไทรน้อย 0xx-996-3915
มด1 จัดส่งโดยตรง 0xx-824-1749
พัรชลิตา จัดส่งโดยตรง 0xx-553-5878
nok จัดส่งโดยตรง 0xx-542-2919
best จัดส่งโดยตรง 0xx-946-2239
alexsunkid จัดส่งโดยตรง 0xx-265-4146
เกศ TH47071MTZ356A 0xx-979-8246
คุณสมหญิง ขุขันธิน Th01421MRHF29B 0xx-356-4946
ปิ๊ก EG939253226TH 0xx-465-6929
Nina Sim EH311133902TH 0xx-923-5369
นภัสสร ไปรับที่ศูนย์ทรู 0xx-264-6988
คุณวรสิทธิ์ จัดส่งโดยตรง 0xx-991-6442
Line ems 0xx-193-9395
Line ems 0xx-239-2351
Line ems 0xx-359-3959
Line ems 0xx-351-6269
Line ems 0xx-795-9199
Line ems 0xx-247-9156
Line ems 0xx-239-2959
Line ems 0xx-992-6287
Line ems 0xx-539-2823
Line ems 0xx-982-6154
Line ems 0xx-636-6265
Line ems 0xx-992-8249
พรทิวา EJ253606693TH 0xx-874-9249